ประทับตรา

eKomi Holding GmbH

Zimmerstr. 11

10969 Berlin, Germany

   

กรรมการผู้จัดการ:

Michael Ambros, Gunther Schmidt

   

สำนักงานใหญ่

หมายเลขประจำตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 27

ของพระราชบัญญัติภาษีขาย - USID: DE 815890319

   

ทะเบียนพาณิชย์:

HRB 189779 B

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

ฝ่ายที่รับผิดชอบอ้างตาม

§ 6 และ§10 วรรค 3 ของ MDStV :

Michael Ambros

   

ติดต่อ:

โทร.: 030-2000 444 999

(คำถามที่จะได้รับการตอบภายใน 24 ชั่วโมง)

โทรสาร: 030-2000 444 998

อีเมล: info@ekomi.co.uk